Tuyển dụng các vị trí quản lý

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày một phát triển. Cũng như chất lượng sản phẩm đạt kết quả tốt nhất, phục vụ các công trình tại tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hà Thanh tuyển dụng các vị trí quản lý sau:” Ưu tiên những con, […]

Read more
  • 1
  • 2