HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SXKD QÚY III/2021, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV/2021 VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT SXKD QÚY III/2021, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV/2021 VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Vừa qua, tại trung tâm tổ chức sự kiện White Palace đã diễn ra Hội nghị tổng kết SXKD quý 3 năm 2021, triển khai kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021 và tôn vinh những doanh nhân đang ngày đêm cống hiến cho sự thịnh vượng chung của kinh tế nước nhà.   Tham […]

Read more
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN NỘI BỘ, NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM VLXD, LÁI XE BỒN VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN NỘI BỘ, NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM VLXD, LÁI XE BỒN VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. Kế toán nội bộ: a. Số lượng cần tuyển: 02 người b. Mô tả công việc – Kiểm tra số liệu và hạch toán sổ sách kế toán. – Viết phiếu bán hàng hàng ngày, cập nhật lên phần mềm và bảng kê excel. – Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán […]

Read more