Hội nghị tổng kết hệ thống Giáo dục Nobel trực thuộc Tổng công ty

Hội nghị tổng kết hệ thống Giáo dục Nobel trực thuộc Tổng công ty

🎉 🎉 Ngày 19/7/2020, Tổng công ty đầu tư Hà Thanh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 khối giáo dục Nobel school – để cùng nhau điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của các Nhà trường trong năm học vừa qua đồng thời biểu […]

Read more
  • 1
  • 2
  • 7