THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN & THỦ KHO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN & THỦ KHO

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐎𝐀́𝐍 & 𝐓𝐇𝐔̉ 𝐊𝐇𝐎 LÀM VIỆC TẠI NGỌC LẶC – THANH HÓA 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 1 . Thông tin tuyển dụng Kế Toán : * Số lượng: 03 nhân viên – Kinh nghiệm 01 năm trở lên đã làm kế toán . – Thành […]

Read more
Cho ý kiến về Đề án phát triển Vật liệu Xây dựng tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2045

Cho ý kiến về Đề án phát triển Vật liệu Xây dựng tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2045

 Sáng 13/12, đồng chí Mai Xuân Liêm – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Đề án Phát triển Vật liệu Xây dựng tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045.  Dự thảo […]

Read more