THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRUYỀN THÔNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRUYỀN THÔNG

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 02 NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG * 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 • Chịu trách nhiệm chính về công tác chụp ảnh các sự kiện thường xuyên; xử lý và lưu trữ ảnh phục vụ cho hoạt động truyền thông; • Tham gia hỗ trợ công tác phát triển và quản trị website […]

Read more
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN & THỦ KHO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN & THỦ KHO

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐎𝐀́𝐍 & 𝐓𝐇𝐔̉ 𝐊𝐇𝐎 LÀM VIỆC TẠI NGỌC LẶC – THANH HÓA 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 1 . Thông tin tuyển dụng Kế Toán : * Số lượng: 03 nhân viên – Kinh nghiệm 01 năm trở lên đã làm kế toán . – Thành […]

Read more
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NV PHÒNG KẾ HOẠCH & CB HIỆN TRƯỜNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NV PHÒNG KẾ HOẠCH & CB HIỆN TRƯỜNG

HA THANH GROUP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐊𝐞̂́ 𝐇𝐨𝐚̣𝐜𝐡 & 𝐂𝐚́𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏. 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 1.1 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP: Số lượng 02 người ( làm việc tại Văn phòng Tổng Công ty). * MÔ TẢ CÔNG […]

Read more
  • 1
  • 2
  • 4