THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN NỘI BỘ, NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM VLXD, LÁI XE BỒN VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN NỘI BỘ, NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM VLXD, LÁI XE BỒN VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. Kế toán nội bộ: a. Số lượng cần tuyển: 02 người b. Mô tả công việc – Kiểm tra số liệu và hạch toán sổ sách kế toán. – Viết phiếu bán hàng hàng ngày, cập nhật lên phần mềm và bảng kê excel. – Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán […]

Read more
  • 1
  • 2
  • 4