Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 15/7/2020 Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020” tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace trực thuộc Tổng công ty. Trao tặng khen thưởng những cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2020 và bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trong bộ máy lãnh đạo.

Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Ninh trao tặng khen thưởng những cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm 2020.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Trung Kiên trao tặng bổ nhiệm chức vụ: Phó phòng Quản lý Giáo dục cho đồng chí Lê Thị Phương Thúy.

Phó Tổng giám đốc Đặng Văn Biên ( ở giữa) trao tặng bổ nhiệm cho 2 đồng chí Đặng Ngọc Phú chức vụ: trưởng phòng vật tư Tổng công ty ( bên trái) và đ/c Nguyễn Đình Quang chức vụ: Giám đốc nhà máy Bê tông liên doanh Việt Nhật Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Lan trao tặng bổ nhiệm cho đồng chí Trần Như Chuyên chức vụ: hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School


Đại diện cho hơn 2.000 cán bộ, nhân viên toàn tổng công ty có hơn 70 Cán bộ chủ chốt các đơn vị và các phòng ban trực thuộc về dự hội nghị. Hội nghị đã tổng kết chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đồng thời bàn và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Ninh nhấn mạnh công tác 6 tháng cuối năm 2020 cần phát huy kết quả 6 tháng đầu năm, ổn định và nâng cao chất lượng thương hiệu ở tất cả các lĩnh vực Sản xuất vật liệu xây dựng, Giáo dục, May mặc, Tổ chức sự kiện tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

 


Dưới đây là một số hình ảnh buổi hội nghị tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace trực thuộc Tổng công ty: