Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 16/7/2022, Tổng công ty đầu tư Hà Thanh tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, trưởng phó phòng ban Tổng công ty và giám đốc, phó giám đốc, kế toán các đơn vị thành viên.
Mở đầu hội nghị Phó tổng giám đốc – trưởng phòng TCHC lên báo cáo kết quả và tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời đánh giá kết quả mà các đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, xung đột tại Ukraine; giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng dầu, lạm phát tăng cao…, trong khi đó dịch COVID-19 vẫn diễn biến, tác động nhiều mặt…Vì vậy, ảnh hưởng không ít đến tình hình SXKD. Trước tình hình đó lãnh đạo một số đơn vị cũng bày tỏ một số khó khăn mà đơn vị gặp phải tại hội nghị.
Nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn đọng đó HĐQT, ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đảo nhanh, sắc nhằm tháo gỡ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
Tại hội nghị Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cần bám sát và đôn đốc từng đơn vị được giao, quản lý quá trình sản xuất kinh doanh để có những chỉ đạo kịp thời. Từ đó xem xét giá bán các mặt hàng trong lúc giá nguyên vật liệu biến động.
Đối với các đơn vị thành viên phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là bổ sung nhân sự duy trì, tăng cường SXKD đồng thời hoàn thiện các dự án, công trình đang đầu tư để đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Các phòng ban nghiệp vụ Tổng công ty cần phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như với các đơn vị thành viên để chung tay cùng Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Sau nhiều giờ làm việc, hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.
                                                                                                                                                                              Biên tập viên: HaThanhGroup