Bồi dưỡng kỹ năng phần mềm Meliasoft tại tổng công ty Hà Thanh

Bồi dưỡng kỹ năng phần mềm Meliasoft tại tổng công ty Hà Thanh

Thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong tình hình mới, ngày 4/4 và 5/4/2018 tại phòng họp tổng công ty, Công ty cổ phần đầu tư Hà Thanh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phần mềm Meliasoft nâng cao nghiệp vụ kế toán và quản lý năm 2018.

Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí Lãnh đạo công ty, các giáo viên của trung tâm phần mềm Meliasoft cùng các đồng chí là nhân viên đang làm công tác kế toán tại Phòng Kế toán Tài chính và các đơn vị nhà máy trực thuộc công ty.

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng phần mềm nâng cao nghiệp vụ kế toán năm 2018 tại Công ty cổ phần đầu tư Hà Thanh. Giúp việc quản lý cũng như nghiệp vụ kế toán được nâng cao, đáp ứng khối lượng công việc hiện tại . Đưa ứng dụng phần mềm kế toán Meliasoft vào quản lý theo từng bộ phận, nhà máy.

Tổng kết lại quá trình bồi dưỡng đưa ra những mặt cần cụ thể hóa cũng như mặt cần phát huy của ứng dụng phần mềm để giảm thiểu nhân lực cũng như thời gian quản lý. Từ đó đưa ra được những bản thống kê, kế hoạch chuẩn theo phần mềm.