HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

Ngày 18.1.2020 Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020”. Trao tặng khen thưởng những cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Đại diện cho hơn 1500 cán bộ, nhân viên toàn tổng công ty có 60 lãnh đạo các đơn vị và các phòng ban trực thuộc về dự hội nghị.

Tại hội nghị tổng kết năm 2019, Tập thể lãnh đạo các cấp của Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh đã bàn thống nhất đề ra mục tiêu, kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thành công các dự án đầu tư, nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2020.

Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Ninh nhấn mạnh công tác trong năm 2020 là ổn định nâng cao chất lượng thương hiệu hệ thống các cơ sở giáo dục Nobel, Trung tâm Anh ngữ Nobel và đồng thời phát triển thêm các lĩnh vực mới, đẩy mạnh kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng tại các nhà máy.


Tổng giám đốc gửi những lời chúc sức khỏe một năm mới an lành đến toàn thể CB.CN.NV trong toàn Tổng công ty nhân dịp Tết đến Nguyên đán, chúc cho Tổng công ty đầu tư Hà Thanh phát triển bền vững.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi hội nghị và gala tổ chức tại Trường Tiểu học & THCS Nobel trực thuộc Tổng công ty: