Hội nghị tổng kết hệ thống Giáo dục Nobel trực thuộc Tổng công ty

Hội nghị tổng kết hệ thống Giáo dục Nobel trực thuộc Tổng công ty

🎉 🎉 Ngày 19/7/2020, Tổng công ty đầu tư Hà Thanh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 khối giáo dục Nobel school – để cùng nhau điểm lại những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của các Nhà trường trong năm học vừa qua đồng thời biểu […]

Read more
Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 15/7/2020 Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020” tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace trực thuộc Tổng công ty. Trao tặng khen thưởng những cá nhân đơn vị có […]

Read more
  • 1
  • 2
  • 7